okt 022018
 

Inför valet av Fidepresent har Nordiska Schackförbundet gjort ett uttalande på Twitter där man tar upp fyra punkter som man tycker är extra viktiga för kommande Fidestyre:
*Att alla länder kan delta i Fides tävlingar
*Ökat antal kvinnor på alla nivåer inom schacket
*Öppenhet och bra styrning av Fide
*Schack i skolan i hela världen

-Det här är frågor som de nordiska förbunden är överens om, oavsett vem som blir ny Fidepresident, förklarar Håkan Jalling som är generalsekreterare i Nordiska Schackförbundet och på plats i Batumi som delegat för Sveriges Schackförbund.