jul 072019
 

Sveriges Schackförbunds kongress pågår. (Foto: Jesper Hall)

Kongressen är igång. Ordförande Ted Gemzell presenterar nye generalsekreteraren Fredrik Lindgren och nya kansliorten Uppsala. Referat från kongressen som förväntas bli ganska odramatisk detta år efter förra årets ordförandestrid, kommer senare här på Schack.se