Dec 142017
 
13englunds
Texten har fallit bort från pratbubblorna. Vad säger Mragel och hans klubbkamrat? Skicka dina förslag till Ulf Billqvist senast 31/12. OBS! Pratbubblornas storlek kan ändras.
Serien publiceras i ett senare nummer av TfS.