Arrangera Snabb-SM

 

Ansökan om att arrangera Snabbschacks-SM för knattar och miniorer ska vara SSF:s kansli tillhanda senast 31 januari året före tävlingen. SSF:s Tävlingskommitté utser arrangör senast 31 mars.

Vid ansökan ska Blankett för ansökan om arrangemang av skoltävling användas.

Kontakta gärna kansliet om ni har frågor om arrangemanget!