Mar 082018
 

Christoffer Lagerstrand kommer att involvera en studie av hur schackspelare gör sannolikhetsbedömningar i sin examensuppsats vid Psykologiska institutionen vid Uppsala Universitet. För detta ändamål söker han försökspersoner. Låter det spännande? Mer information finns via den här länken.