Jun 092018
 
Hans Eriksson Foto: Lars OA Hedlund

Hans Eriksson Foto: Lars OA Hedlund

Juniturneringen har avslutats i Stockholm. Den spelades i fyra grupper indelade efter rating, och vinnare blev Hans Eriksson, SK Rockaden (grupp A); Axel Falkevall, Trojanska Hästen (grupp B); Henrik Palmestig, Trojanska Hästen (grupp C) och Sebastian Gerdes, Trojanska Hästen (grupp D).
Resultat
Bilder av Lars OA Hedlund