Kent Vänman

apr 162019
 

Sveriges Schackförbunds kongress hålls den 7 juli i Eskilstuna. Då ska ett antal platser i styrelsen och flera andra uppdrag besättas. Valberedningen har i uppdrag att komma med förslag på lämpliga personer. De efterfrågar nomineringar till uppdrag inom förbundet och ser gärna att fler kvinnor kandiderar.  Skrivelse från valberedningen

apr 142019
 

Sveriges Schackförbunds kongress hålls den 7 juli i Eskilstuna. Då ska ett antal platser i styrelsen och flera andra uppdrag besättas. Valberedningen har i uppdrag att komma med förslag på lämpliga personer. De efterfrågar nomineringar till uppdrag inom förbundet och ser gärna att fler kvinnor kandiderar.  Skrivelse från valberedningen

apr 042019
 

Petra Olsson förstärker skolschacket i Skåne

I ett samarbete mellan Sveriges Schackförbund och de tre distrikten i Skåne anställs Petra Olsson som regionkonsulent. Petra har under det senaste året jobbat med Schackfyran i Lundaområdet. Regionkonsulentens arbetsuppgifter består främst i att utveckla Schackfyran och sprida skolklubbskonceptet inom de aktuella distrikten.

I en kommentar till schack.se säger Stefan Håkansson, som både är ordförande i Nordvästra Skånes Schackförbund och i Sveriges Schackförbunds klubbschackskommitté:

– Vi är glada att vi har kunnat knyta Petra Olsson till oss. Petra har gjort ett utmärkt jobb i Lund och med henne i laget hoppas vi kunna göra en bra skolverksamhet ännu bättre. Andra distrikt och regioner som är intresserade av liknande upplägg är välkomna att kontakta Sveriges Schackförbunds kansli.

mar 312019
 

solSchackläger på sommaren är en fin tradition i Sverige. Varje år anordnas ett antal sådana med varierande ambitionsnivåer runt om i landet. Sedan en tid tillbaka arrangerar dock inte Sveriges Schackförbund något eget läger. I stället stöttar man ett antal läger ekonomiskt och hoppas på det sättet kunna bidra till att fler barn får uppleva denna härliga blandning av sol, sommar, samvaro och schack. Motkravet är att lägren ska välkomna barn från hela landet. I år är det fyra sommarläger som arrangeras med stöd av Sveriges Schackförbund. Lägren arrangeras i Skåne, Göteborgsområdet och Stockholm. Inbjudan till alla läger

Datum Plats Arrangör
24/6-26/6 Tjejläger utanför Stenungsund Göteborgs SF
27/6-30/6 Kärralundsskolan i Göteborg Örgryte SK
29/6-2/7 Lomma scoutgård, nära Lund och Malmö Lunds ASK
4-9/8 Värmdövallen, Stockholm Sports Heart

 

mar 272019
 

Veckan efter midsommar blir det även i år ett tjejläger i Intagskyrkans kursgård i Hålt utanför Stenungsund. Initiativtagare tillika lägerledare är Johnna Nabbing, Kajsa Nilsson och Ylva Sixt. Lägret vänder sig till tjejer från hela landet i åldrarna 9-16 år. På programmet står det schackträning individuellt och i grupper, blixt, chock, snabbschacksturnering, idrotts- och friluftsaktiviteter. Förhoppningsvis kommer vädret inbjuda till ett och annat dopp i den närbelägna Håltesjön. Det finns plats för 25 övernattande deltagare.  Lägerinbjudan


Johanna Nabbing, Kajsa Nilsson och Ylva Sixt bjuder in till tjejläger i Göteborg (Foto: Lars OA Hedlund)

mar 182019
 

Schackdag på Laufásborgsskolan (Foto: Skolans hemsida)

Det har inkommit en inbjudan från Laufásborgsskolan i Reykjavik som arrangerar en individuell schackturnering för skolbarn födda 2007 eller senare. De ser gärna svenska deltagare och står för boendet för barnen och deras föräldrar. De efterskänker också startavgiften och är öppna för alternativa speldatum. Deras förslag är 4-5/5, 11-12/5 eller 18-19/5. Intresserade kontaktar Omar Salama, som är lärare vid skolan.

 

 

mar 172019
 

solSchackläger på sommaren är en fin tradition i Sverige. Varje år anordnas ett antal sådana med varierande ambitionsnivåer runt om i landet. Sedan en tid tillbaka arrangerar dock inte Sveriges Schackförbund något eget läger. I stället stöttar man ett antal läger ekonomiskt och hoppas på det sättet kunna bidra till att fler barn får uppleva denna härliga blandning av sol, sommar, samvaro och schack. Motkravet är att lägren ska välkomna barn från hela landet. I år är det tre sommarläger som arrangeras med stöd av Sveriges Schackförbund. Lägren arrangeras i Skåne, Göteborg och Stockholm. Inbjudan till alla läger

Datum Plats Arrangör
27/6-30/6 Kärralundsskolan i Göteborg Örgryte SK
29/6-2/7 Lomma scoutgård, nära Lund och Malmö Lunds ASK
4-9/8 Värmdövallen, Stockholm Sports Heart

 

mar 162019
 

Den 7 juli är det dags för Sveriges Schackförbunds årliga kongress. Denna gång i SM-staden Eskilstuna. Motioner till kongressen ska vara Sveriges Schackförbunds kansli tillhanda senast den 7 april. Det är distrikt och föreningar som har motionsrätt.

mar 142019
 

Riltonmedaljen är instiftad till minne av Doktor Tore Rilton, schackmecenat och initiativtagare till Rilton Cup. Varje år delas medaljen, med tillhörande penningstipendier, ut till personer som har gjort värdefulla insatser för svenskt schack, och medaljen finns i tre valörer: guld, silver och brons.
Vem som helst kan föreslå mottagare av medaljen och förslagen, med motivering, ska vara skickade till Sveriges Schackförbund senast den 20 mars. Riltonfonden fattar sedan beslut efter att SSF:s styrelse har yttrat sig, och utdelning sker sedan under SSF:s kongress 2019.
Medaljen delas även ut som pris i Rilton Cup. Mer information om Riltonmedaljen finns här.

jan 272019
 

Skol-SM är en av de tävlingar som vår tävlingsansvarige har under sina vingar (Foto: Lars OA Hedlund)

Sveriges Schackförbunds söker en ersättare för vår tävlingsansvarige som, med start den 1/3, kommer att ha tjänstledigt i sex månader. Det finns goda möjligheter till fortsatt arbete vid förbundet efter vikariatets slut. Som tävlingsansvarig har du ett övergripande ansvar för förbundets omfattande tävlingsverksamhet. I detta inbegrips SM-tävlingarna, seriespel och ungdomstävlingar. Även våra skol- och internettävlingar kan på sikt ligga inom ansvarsområdet.

Jobbannonsen finns att ladda ned här!

jan 272019
 

Under helgen har Sveriges Schackförbund genomfört ett distriktsmöte i Hallsberg. Avsikten med mötet var att utveckla dialogen mellan styrelse och distrikt. Alla deltagare (!) var nöjda med mötet och Claes Nilsheden från Göteborgs SF var till och med beredd att ge mötet betyget tio på en femgradig skala! Det fanns också en samstämmighet om att detta borde bli en årlig återkommande aktivitet.

Fjorton av förbundets distrikt var representerade vid distriktsmötet i Hallsberg

jan 142019
 

Det är hög tid att anmäla sig till schackledarutbildningen i Hallsberg 26-27/1. Sista anmälningsdag är onsdag 16/1. Kursen är på nivå 1 och ger dig direktaccess till filosofin bakom den framgångsrika holländska Stegmetoden. Kursledare är Joel Sjöstrand och Fredrik Ljungheimer från Trojanska Hästen. De har översatt materialet till svenska och tillämpar Stegmetoden med mycket stor framgång i sin ungdomsverksamhet.  Inbjudan

jan 082019
 

Efter den lyckade starten på förbundets nya schackledarutbildning är dags för ett nytt kurstillfälle. Även denna gång är det Nivå 1 det handlar om. Vi håller till på klassiska Hotell Stinsen i Hallsberg, den 26-27 januari.

Fredrik Ljungheimer

Fredrik Ljungheimer

Joel Sjöstrand

Joel Sjöstrand

Kursen bygger på den holländska Stegmetoden. En ambitiös pedagogisk modell med material som stödjer dig som ledare hela vägen från nybörjare till ELO 2000.

Kursledare är Joel Sjöstrand och Fredrik Ljungheimer från Trojanska Hästen. De har översatt materialet till svenska och tillämpar Stegmetoden med mycket stor framgång i sin ungdomsverksamhet. Inbjudan

kurshaften

Dec 192018
 

Efter den lyckade starten på förbundets nya schackledarutbildning är dags för ett nytt kurstillfälle. Även denna gång är det Nivå 1 det handlar om. Vi håller till på klassiska Hotell Stinsen i Hallsberg, den 26-27 januari.

Fredrik Ljungheimer

Fredrik Ljungheimer

Joel Sjöstrand

Joel Sjöstrand

Kursen bygger på den holländska Stegmetoden. En ambitiös pedagogisk modell med material som stödjer dig som ledare hela vägen från nybörjare till ELO 2000.

Kursledare är Joel Sjöstrand och Fredrik Ljungheimer från Trojanska Hästen. De har översatt materialet till svenska och tillämpar Stegmetoden med mycket stor framgång i sin ungdomsverksamhet. Inbjudan

kurshaften

Nov 272018
 

Efter den lyckade starten på förbundets nya schackledarutbildning är dags för ett nytt kurstillfälle. Även denna gång är det Nivå 1 det handlar om. Vi håller till på klassiska Hotell Stinsen i Hallsberg, den 26-27 januari.

Fredrik Ljungheimer

Fredrik Ljungheimer

Joel Sjöstrand

Joel Sjöstrand

Kursen bygger på den holländska Stegmetoden. En ambitiös pedagogisk modell med material som stödjer dig som ledare hela vägen från nybörjare till ELO 2000.

Kursledare är Joel Sjöstrand och Fredrik Ljungheimer från Trojanska Hästen. De har översatt materialet till svenska och tillämpar Stegmetoden med mycket stor framgång i sin ungdomsverksamhet. Inbjudan

kurshaften

Nov 062018
 

Efter den lyckade starten på förbundets nya schackledarutbildning är dags för ett nytt kurstillfälle. Även denna gång är det Nivå 1 det handlar om. Vi håller till på klassiska Hotell Stinsen i Hallsberg, den 26-27 januari.

Fredrik Ljungheimer

Fredrik Ljungheimer

Joel Sjöstrand

Joel Sjöstrand

Kursen bygger på den holländska Stegmetoden. En ambitiös pedagogisk modell med material som stödjer dig som ledare hela vägen från nybörjare till ELO 2000.

Kursledare är Joel Sjöstrand och Fredrik Ljungheimer från Trojanska Hästen. De har översatt materialet till svenska och tillämpar Stegmetoden med mycket stor framgång i sin ungdomsverksamhet. Inbjudan

kurshaften

okt 312018
 

Sveriges Schackförbund inbjuder distrikten till ett informations- och arbetsmöte i Hallsberg den 26-27/1 2019. Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av Sveriges Schackförbunds uppdrag (vad ska prioriteras) och en samsyn på samverkan mellan förbund, distrikt och klubbar. Resultatet av mötet kommer att ligga till grund för en proposition från styrelsen till förbundets kongress i Eskilstuna 2019.

PROGRAM

Lördag 26/1 Söndag 27/1
14.00 Kaffe m smörgås 09.00 Möte
14.30 Möte 12.00 Lunch
19.00 Middag 13.00 Möte
14.00 Avslutning

Fortsätt läsa »

okt 052018
 

Sveriges Schackförbund inbjuder distrikten till ett informations- och arbetsmöte i Hallsberg den 26-27/1 2019. Syftet är att skapa en gemensam bild av Sveriges Schackförbunds uppdrag och en samsyn på samverkan mellan förbund, distrikt och klubbar. Inbjudan med mötespunkter kommer att skickas ut i slutet av oktober.